Rješenja za efikasno gospodarenje otpadom i održavanje čistoće

Cromet d.o.o. u suradnji sa svojim partnerima nudi specijalna vozila, strojeve i nadogradnje za održavanje čistoće gradova i naselja, sa naglaskom na ekologiju i brigu o okolišu.